TWIGE IVYAHISHUWE 7: 6-12

INZAMBA ZINE ZA MBERE ZIVUZWA

Ba bamarayika ndwi bafise inzamba ndwi bagabiriza kuzivuza.

Uwambere aravuza. Haza urubura n’umuriro bivanze n’amaraso, bishiburirwa mw’isi. Ikigira gatatu c’isi kirasha, ikigira gatatu c’isi kirasha, ivyatsi bibisi vyose birasha.

Umumarayika wa kabiri aravuza. Ikimeze nk’igisozi kinini cak’umuriro gishiburirwa mu kiyaga; ikigira gatatu c’ikiyaga gihinduka amaraso; ikigira gatatu c’ivyaremwe vyo mu kiyaga bifise ubugingo kirapfa; ikigira gatatu c,amato kirahona.

Umumarayika wa gatatu aravuza: inyenyeri nini iva mw’ijuru iratibuka, yaka nk’urumuri, itibukira ku kigira gatatu c’inzuzi n’amasoko. Iyo nyenyeri yitwa Mururazi. Ikigira gatatu c’amazi gihinduka umururazi, abantu benshwi bicwa n,ayo mazi kuko yarurishijwe.

Umumarayika wa kane aravuza. Ikigira gatatu c,izuba n’ikigiragatatu c’ukwezi n’ikigiragatatu c’inyenyeri birakubitwa, kugirango ikigira gatatu cavyo gicur’umwiza gicur’umwiza, ikigiragatatu co mu bihe vy’umurango nticakirwe, no mw’ijoro n’uko (Ivyahishuwe 8: 7-12)

Publié dans : ||le 1 janvier, 2011 |Pas de Commentaires »

Laisser un commentaire

Centre du Plein Evangile "L... |
For This Cause |
MON SAUVEUR M'AIME |
Unblog.fr | Créer un blog | Annuaire | Signaler un abus | piccole note di un cammino ...
| مع ا ...
| Blog du niveau intermédiaire